Årsmøte 2018

 

Innkalling til årsmøte i Arendals Turnforening
Styret innkaller herved til årsmøte i Arendals Turnforening.

Årsmøtet avholdes den 21.03.18  kl. 18:00 på Sør Amfi, møterom Airball
 

Innkalling, saksliste og dokumenter

Årsmeldinger


_________________________________________________________

Møteprotokoll Årsmøte 2018

 

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøte 07.03.18 til styreleder@arendalsturnforening.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.