Årsmøtet avholdes 19.03.2020
- Utsatt til et senere tidspunkt -

 

Innkalling til årsmøte i Arendals Turnforening
Styret innkaller herved til årsmøte i Arendals Turnforening.

Årsmøtet avholdes den 19.03.2020  kl. 18:00-20:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte

Invitasjon i PDF-format

Møteprotokoll Årsmøte 2019 (referat legges ut her fortløpende etter årsmøtet)
_________________________________________________________________

Innkalling og saksliste
Årsregnskap 2019
Budsjett 2020
Årsmeldinger 20189
_________________________________________________________

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøte, senest 05.03.2020 til styreleder@arendalsturnforening.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.