Aldersbestemmelser
 1. En utøver går på GymLek de år man fyller 4-5-6
 2. En utøver går på GymSkole de år man fyller 7-8
 3. En utøver går på Tropp 9-10 de år man fyller 9-10
 4. En utøver går på Tropp 11-13 de år man fyller 11-12-13
 5. En utøver går på Tropp 14+ de år man fyller 14-15. Man kan videre fortsette de år man fyller 16-17.
 6. En utøver kan gå på Masters fra det år man fyller 16

 

For konkurranse-partiene

 1. Mini-rekrutt er man de år man fyller 9-10 (se note 1)
 2. Rekrutt er man de år man fyller 11-12-13 (se note 1)
 3. Junior er man de år man fyller 14-15-16-17 (se note 2)
 4. Senior kan man være fra det år man fyller 16 (se note 2)

 

 

Note 1:

Man kan ikke rykke opp med mindre følgende skjer:

 1. Treneren foretar vurdering og finner det hensiktsmessig å rykke utøveren opp.
 2. Foresatte og utøver samtykker.

Treneren kan i tillegg eksempelvis godt spørre utøveren om han/hun har lyst å stille i en junior-konkurranse, uten dette betyr at utøveren er junior-gymnast. Ovenstående punkt 1 og 2 må fortsatt følges.

 

 

Note 2:

Man er junior til og med det år man fyller 17. Man kan ikke rykke opp i senior-rekken med mindre følgende skjer:

 1. Treneren foretar vurdering og finner det hensiktsmessig å rykke utøveren opp.
 2. Foresatte og utøver samtykker.

Treneren kan i tillegg godt spørre utøveren om han/hun har lyst å stille i en senior-konkurranse, uten dette betyr at utøveren er senior-gymnast. Ovenstående punkt 1 og 2 må fortsatt følges.