Engasjement

Troppsgymnastikk er en krevende sport, både i trenings-hallen og til konkurranser.

 

Det er en sport som stiller store krav til det fysiske og mentale, og det må man være forberedt på innen man begynner. Utøverne trener 3-5 ganger i uken, i tillegg til det forventer vi at de passer godt på seg selv i fritiden, spiser sunt og sover godt.

 

Vi forventer deltakelse i alle treninger, konkurranser og oppvisninger. Vi forventer at man kommer til tiden og bidrar med konstruktiv og positiv mentalitet.

 

Det vi kan tilbyde er en mulighet til å utfordre og utvikle seg selv på de fysiske, mentale og sosiale områder. Troppsgymnastikk krever alle disse aspekter, og det er vårt mål å sikre utøverne blir så sterke som mulig på alle 3 områder.

 

Rekrutt:
Her vil utøverne lære mer spesifikt om Nasjonale Klasser og TeamGym. Utøverne vil bli delt inn på lag etter nivå til treningen, og vil også konkurrere på disse lag. Vi begynner å stille større krav til smidighet og styrketrening.
Rekrutt trener 2-3 ganger i uken av op til 2,5 timers varighet. I tillegg har de helgs-treninger

 

Junior/Senior:
Junior/Senior troppen trener etter elite-prinsipper. Vore juniorer og seniorer har alltid hatt tropper i toppen av troppsmiljøet i Norge og har i tillegg vært sterkt representert til Nordisk mesterskaper og Europæiske Mesterskaper. Dette vil vi fortsette med, så utøverne må være forberedt på mye trening og høye krav, hvis de blir tatt ut til denne tropp.
Junior/Senior trener opp til 5 ganger i uken av 2,5 times varighet

 

Fra foreldrenes side forventer vi at man bidrar positivt til utøvernes valg om å ville drive seriøst med sin sport. Vi forventer de hjelper med eventuel hjemme-trening, sikrer at de spiser sunt og sover godt, og at de kommer på trening til tiden.
Vi forventer også at dere som foreldre bakker opp om de beslutninger vi tar som trenere, uansett at de måtte være vanskelige for deres barn. Vi gjør hva vi kan for å ta hensyn til alle, men i siste ende er det konkurranse vi driver med.
I tillegg forventer vi at dere hjelper med dugnads-arbeid.