Foreldrevettregler konkurransepartier

Tillegg til de generelle foreldrevettregler

 

 1. Idretten er for utøverne.
  • Sport er å betrakte som en fritidsaktivitet, et fri-rom der barn og unge kan jobbe med mestringsglede. Uansett om man er å betrakte som bredde-utøver eller 24-timersutøver står mestringsgleden alltid i sentrum og det er barnet/ungdommens egne ambisjoner som setter grensen for hva målene skal være. Disse ambisjoner og grenser kan defineres i samråd med treneren i idretten og treneren skal hjelpe utøveren med å finne sin egen indre motivasjon. Denne indre motivasjon skal utøveren tilpasse til de rammer som er for idretten.
  • Foresatte skal utvise respekt for barnets/ungdommens ønsker og ambisjoner ved å hjelpe til med å sikre at barnets/ungdommens ønsker  ambisjoner står mål med deres evner og muligheter.
 2. Hallen er for utøverne.
  • På samme måte som idretten er et fri-rom, er hallen det også. Her skal barnet/ungdommen lære å ta sine egne beslutninger og inngå i et forpliktende fellesskap under veiledning av treneren. Barnet/ungdommen skal bruke treningen i hallen til å styrke sin egen identitet.
  • Foresatte skal utvise respekt for dette ved enten å se på fra utsiden av hallen (balkongen) eller ikke være til stede under trening.
 3. Treneren er øverste daglige myndighet.
  • Det er treneren som bestemmer over de gymnastiske rammer. Dette inkluderer overordnet målsetting, stevner, konkurranser og daglig trening. Treneren er kvalifisert til denne jobb.
  • Foresatte skal respektere dette. Er man uenig i noen av tingene kan man sende en forespørsel til Sportslig leder her.
 4. Regler og rammer er absolutte.
  • De oppsatte rammer for foreningen som helhet og partiene spesifikt er absolutte. De kan ikke endres med umiddelbar virkning og man er som foresatt forpliktet til å ha satt seg inn i alle rammer og regler.
  • Foresatte skal respektere dette. Er man uenig i noen av tingene kan man sende en forespørsel til Styret.
 5. Stevner og konkurranser er for utøvere og trenere.
  • Husk at utøverne driver med denne sport fordi det er gøy. Stevner og konkurranser skal avspeile denne glede. Den gode prestasjon som utøveren selv kan være stolt over må alltid gå foran plasserings-kamp. I tillegg er stevnet/konkurransen også et fri-rom for utøverne der de kan vise frem sin glede ved sporten.
  • Foresatte skal respektere dette ved å være gode tilskuere:
   • Ikke kom med tilrop eller snakking til utøverne under innkjøring/konkurranse.
   • Ikke baksnakk andre klubber/trenere/utøvere
   • Ikke baksnakk egen trener til utøverne.
     
  • Tilbyd gjerne hjelp til de ting som skjer rundt konkurransen, men la trener og utøver utføre konkurransen.
  • Dersom du ønsker å gi oss en tilbakemelding, kan dette gjøres ved å sende en mail til en av oss i styret. Se her for mailadresser