Gymnastikkfestivalen 29. april 2018

Gymnastikkfestivalen i 2018 arrangeres av Arendals Turnforening på Sør Amfi 29. april 2018

Informasjon til klubbene
 

Informasjon til medlemmer hos Arendals Turnforening med "påmeldingsslipp"

All informasjon finner dere også under her:

Arendals turnforening har gleden av å invitere til:

Aust-Agder Gymnastikkfestival

i Sør Amfi, Arendal Idrettspark.

Søndag 29.april 2018 fra kl. 10. 00

Oppvisning kl. 14.00

 

Sted:

Sør Amfi, Arendal Idrettspark

 

Påmeldingsfrist for klubbene innen utgangen av torsdag 22.mars 2018

Aust-Agder Gymnastikkfestival er et av høydepunktene for unge gymnaster i 1-7. klasse. Ca 3-400 gymnaster fra hele fylket deltar.

 

Praktiske opplysninger:

Aktiviteter: Ulike aktiviteter i hallen.

Trening: Foregår frem til oppvisning kl 14 00

Oppvisning: Foreningstropper og fellestropp, dans

 

For å utnytte det store anlegget vi har til rådighet, og ikke minst gi gymnastene en minnerik opplevelse, kommer årets Gymfestival til å ha fokus på lær-på-stevne aktiviteter på tvers av klubber. Det vil si at utøverne trener på formiddagen for å vise frem resultatet på oppvisningen. Vi ønsker også at alle utøverne skal delta flere ganger i løpet av oppvisningen.

 

Lær-på-stevne aktiviteter:

Dans (oppvarming og avslutning) – alle deltar

Aldersinndelt: 1-2. kl, 3-4. kl og 5-7. kl

Klubbenes trenere må regne med å delta aktivt denne dagen.

Detaljer sendes til klubbene så snart detaljer er avklart

Speaker vil bidra til at klubbene blir identifisert under oppvisningen.

 

Foreningsvise tropper til oppvisningen:

Foreninger som ønsker egne tropper kan få tildelt tid til dette. Gi beskjed senest innen påmeldingsfristen. Vi anbefaler oppvisningstid på 3-5 minutter – og at disse har showpreg eller høyt nivå.

 

Oppvisningen planlegges til 1,5 time –inkludert defilering og merkeutdeling.

 

Mat: det blir INGEN felles lunsj i år. Gymnastene må ha med niste, og det blir også solgt baguetter eller lignende i kiosken. Vi oppfordrer klubbene til å sette av tid og finne en egnet plass til å spise klubbvis lunsj.

 

Påmelding:

Påmeldingen skjer klubbvis

I tillegget til dette skrivet, sendes det invitasjon beregnet for gymnastene. Husk å legge til opplysninger for egen klubb – f.eks kontonummer

 

Premiering skjer etter deltakelse:

i 2 stevner: Bronsemerket

i 4 stevner: Sølvmerket

i 6 stevner: Gullmerket

i 7 stevner: Gull med krans

I tillegg får alle som er med for første gang en egen premie.

 

Påmeldingsavgiften er kr 150

Alle klubber må betale for sine deltakere innen 12.04.18 til konto nr: 3000.30.31841

.

Kontaktperson for klubbene: stevne@arendalsturnforening.no

 

Treningstider og program for dagen blir oversendt etter at vi har mottatt påmelding.

 

Vi håper på stor oppslutning om stevnet!

VELKOMMEN TIL ARENDAL