GymSkole 1

Gymskole 1 (7 år)

 

Treningstid: En gang i uken

Man kan melde seg på fler partier dersom det er plass. Se "timeplan"

 

Formålet med GymSkolen er å gi utøverne den best mulige introduksjon til gymnastikk. Gymnastikk og turn er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barn trives når de har framgang og lærer nye bevegelser.

 

Arendal GymSkole 1 er bygd opp slik at barna har noe å strekke seg mot hele tiden. Gjennom disse øvelsene lærer barna de mest grunnleggende ferdighetene i gymnastikk. For jentene fokuseres primært på troppsgymnastikk, for gutter fokuseres primært på apparat-turn. Vi kommer til å jobbe med bl.a. koordinasjon, balanse, spenst, rytme, styrke, fiksering og bevegelighet og bruker de apparater som er naturlige i innlæringsfasen. Bruk av apparater sikrer variasjon i aktivitetene og gir en god bevegelseserfaring for alle idretter og selvfølgelig for turn. Barna vil få en allsidig og motorisk utviklende grunntrening og møte utfordringer som er tilpasset den enkelte. GymSkole 1 er med på den årlige juleoppvisningen.

 

Vi vil også gjerne lære barnene om gymnastikk-kultur. Derfor ser vi blant annet gjerne at de kommer til trening i tøy som passer seg for turn, gjerne drakt eller singlet og tights.

 

GymSkole 1 er det år man fylder 7