Hva er troppsgymnastikk

TROPPSGYMNASTIKK

Troppsgymnastikk er en konkurransegren for lag innen turn som består av består av øvelsene:

 

Det konkurreres i følgende:

Nasjonale Klasser

TeamGym

 

Nasjonale Klasser:

Nasjonale klasser består av øvelsene frittstående, trampett og tumbling. Det er separate konkurranser i hvert apparat/øvelse (enkeltapparater). Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster – bare jenter, bare gutter eller en miks av begge kjønn. Jenter, gutter eller miks konkurrerer mot hverandre i samme apparat/øvelse. Aldersklassene er inndelt i rekrutt, junior og senior. Det arrangeres lokale, regionale og nasjonale konkurranser i nasjonal klasse.
 

TeamGym:

Det konkurreres sammenlagt i alle tre øvelser/apparater (3-kamp). Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster – bare jenter, bare gutter eller en miks av begge kjønn.

Aldersklassene er inndelt i junior og senior. I tilegg til lokale, regionale og nasjonale konkurranser arrangeres det også nordiske mesterskap og europamesterskap i TeamGym.

TeamGym er en toppidretts-satsning i Arendals Turnforening

 

Aldersinndeling:

For alle konkurranser i troppsgymnastikk gjelder følgende aldersinndeling:

Junior: Fra og med det året gymnasten fyller 13 – til og med det året gymnasten fyller 17 år.

Senior: Fra og med det året gymnasten fyller 16 år og eldre.

En utøver kan, i det året utøveren fyller 16 og 17 år, delta i både junior- og seniorklassen i samme konkurranse.