Leie

I utvalgte dage/helger vil det være mulig å leie ATF sin turnhall. Send oss en forespørsel til dagligleder@arendalsturnforening.no og vi skal se hva vi får til