Nytt medlem 1/4

Det er kun gymnast over 18 år og foresatte for gymnaster under 18 år som kan gjøre påmeldinger i Arendals Turnforening. Arendals Turnforening har ikke mulighet til dette.

  • Husk å fylle ut alle data korrekt når du skal påmelde.
  • Det er gymnasten som skal påmeldes. Det er egne felt for foresatte dersom gymnasten er under 18.

  • Epostadresser må være riktige.

  • Ved påmelding til parti må fødselsår passe med aldersgrense på parti. Dette er for barnets skyld.

 

Neste