Påmelding og priser

Påmelding til vinterens partier for
eksisterende medlemmer vil åpne rett før nytt år 2017.

Mer informasjon og mer nøyaktig dato for dette kommer.

Påmelding til vinterens partier for
nye medlemmer vil åpne vil åpne 8. januar 2018

 

Oppstart til for alle partier er i uke  3 - 2018
 

Følg med på hjemmeside og Facebook.
 

Mer informasjon for Nye medlemmer

Mer informasjon for Ekstisterende medlemmer

 

 

Prisen for å delta på partier i turnforeningen er delt i to, 
medlemskontingent og treningsavgift
All informasjon om priser finner du her