Priser

Prisen for å delta på partier i turnforeningen er delt i to, medlemskontingent og treningsavgift.

 

Medlemskontingent  betales 1 gang per år og går fra 1/1-31/12.
Medlemskontingent for 2019 er: 500,-

 

Treningsavgift betales halvårlig.

Partier og priser for vår 2019:

Parti Priser
GymLek 900 kr
Gym 9-10 år 1000 kr
Gym 11-13 år 1000 kr
Gym 14-16 år 1000 kr
GymSkole 1& 2 1200 kr
GymLek Mini 100 kr per gang
GymLek Maxi 100 kr per gang
Tropp 9-10 år 2500 kr
Tropp 11-13 år 2500 kr
Tropp 14-16 år 2500 kr
Grenseløs Turn 1000 kr
Freerunning 1000 kr
Vannaerobic (Stinta) 1000 kr
Vannaerobic (Atletica medlem) 500 kr
Masters 4 dager i uken 1000 kr
Gutter 1500 kr
Apparatturn åpent  1500 kr
Apparatturn konkurranse 2500 kr
Powertumbling Bobler 2500 kr
Powertumbling Ekstra 1200 kr
Powertumbling 3200 kr
TeamGym Mini-Rekrutt 2500 kr
TeamGym Rekrutt 3500 kr
TeamGym Junior Herrer 3000 kr
TeamGym Junior Kvinner 3500 kr
TeamGym Senior Kvinner 3500 kr

 

Fargeforklaring:

Blå - Partier med blå farge er "åpne" partier så lenge det er ledige plasser. Skulle man være så uheldig å ikke få plass på den første dagen man ønsker, bør man sjekke de andre dagene.
 

 

Grønn - Partier med grønn farge har opptak.

 

Ved eventuelle spørsmål kan man kontakte medlem@arendalsturnforening.no