Rytmisk Gymnastikk

Rytmisk gymnastikk

 

Treningstid: 2 ganger i uken

Man kan melde seg på fler partier dersom det er plass. Se "timeplan"

 

Det er en av de få idrettene som kun finnes for jenter/kvinner. Man kan holde på med RG som breddeaktivitet eller konkurranseaktivitet. Å holde på med RG gir allsidig trening av kroppen, god kroppsbevissthet og selvtillit. Rytmiske gymnaster øver koordinasjon, presisjon, balanse og styrke. Dette kobler venstre og høyre hjernehalvdel sterkere sammen og fører til bedre læringsevne, skjerper konsentrasjonsevner og forbedre humør, og skaper et godt selvbildet hos barn/ungdommer. Nøl derfor ikke med å melde barnet ditt på denne fantastiske og vakre idretten!

 

Alder: Jenter fra 8 år kan melde seg på RG.

 

Redskapene til RG er: ball, rockering, hoppetau, køller og RG bånd.