Søk om fritidskort hos kommunen

Info fra Arendal Kommune sine nettsider:

 

Fritidskort

Nå kan du søke

Du kan søke frem til 13. desember.

Hva er fritidskort? 

Dette er et tilbud til deg som er mellom 6 til 18 år. Du får opp til 1000 kr pr. halvår som du kan bruke på en eller flere fritidsaktivitet. For å få støtte må du bo i Arendal. 
Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse og inkludering.

Slik søker du  

For barn 6-16 år søker en av barnets foresatte på vegne av barnet. 
Ungdom 16-18 år kan søke selv eller en foresatt kan søke på vegne av dem.
Fritidskortet er personlig. Du trenger kontonummer, barnets navn og fødselsdato. Hvis du trenger hjelp til å fylle ut søknaden kan du spørre på skolen, på fritidsaktiviteten eller kom innom på servicesenteret på rådhuset.

Søknad om refusjon

I 2019 vil vi refundere aktiviteter som allerede er betalt. Ubenyttet fritidskort i 2019 kan ikke overføres til 2020.

Hva dekker fritidskortet?  

Deltakeravgift på inntil kr. 1000. per person per halvår. Kortet kan fordeles på flere aktiviteter.
Treningsavgift, spillerlisens, kontingent etc. er inkludert i ordningen.
Fritidskortet dekker organiserte hverdagsaktiviteter som skjer minst 10 ganger i halvåret 

Fritidskortet dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer. Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter. Sportsutstyr, instrumenter osv. dekkes ikke av Fritidskort. (Husk at Skattekammeret låner ut mye forskjellig utstyr).

Hvem kan få Fritidskort?

Barn og unge med bostedsadresse i Arendal i alderen 6 - 18 år. Søsken får ett Fritidskort hver. Pengene på Fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og pengene som ikke brukes kan derfor ikke overføres til andre søsken. Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller 6 år til og med kalenderåret du fyller 18 år.

Kan jeg bytte aktivitet underveis? 

Hvis du har brukt Fritidskortet ditt, må du vente til neste halvår for å få påfyll.

Datoer for utbetaling 

Alle som søker om fritidskort innen 25.10 vil få utbetaling 1.11.
De som søker mellom 26.10 og 13.12 vil få utbetaling 20.12.

Videre arbeid med Fritidskortet

Fritidskortet er et pilotprosjekt som gir støtte til barn og unge i 2019 og 2020. Vi jobber sammen med lag og foreninger med en teknisk løsning som gjør at du kan velge aktivitet på nettet og at pengene går til foreningen fra 2020.