Sportslig Utvalg

Sportslig utvalg har det sportsfaglige ansvaret og sørger for kursing og opplæring av trenere, holder trenermøter, fordeler trenertider og arbeider med strategi og planer.

 

Elisabeth Jacobsen

Marit E. Andersen

Mohammed Ali Chkontana