Struktur

Fra 1. januar 2017 endres strukturen i Arendals Turnforening offisielt. Dette gjøres for å bedre treningsmulighetene for alle utøvere i foreningen, uansett nivå. I tillegg ønsker vi en forutsigbar organisering der vi har klare krav og forventninger til hverandre.

 

Omstruktureringen av konkurranseavdelingen begynner allerede 1. august 2016. Det blir ingen drastiske endringer, men de ulike partier blir klarere definert. 

 

1. TeamGym-avdelingen.

Begrepet "TeamGym" er litt misvisende for en avdeling. I Norge er TeamGym en konkurranseform, og ikke en gren/avdeling av turn. Grenen heter Troppsgymnastikk og konkurranse-formene heter Nasjonale Klasser og TeamGym. Dette gjør at i ATF er man enten breddeutøver eller konkurranseutøver innenfor Troppsgymnastikk, og kan konkurrere i Nasjonale klasser eller i TeamGym.

Det arrangeres ikke NM for rekrutter, hverken i Nasjonale Klasser eller i TeamGym. Gymnaster har først mulighet til å være NM-deltaker fra det året man fyller 13.

Vi vil fortsette med konkurranser i Troppsgymnastikk slik ATF alltid har gjort. Endringen er at konkurransepartiene ikke vil være en egen avdeling men vil være en integrert del av Arendals Turnforening. Konkurranse-partiene vil heller ikke lenger være under felles-navnet "TeamGym-avdelingen".

 

2. Avdelinger.

Fra 1. januar 2017 vil strukturen i ATF være delt opp i to hoveddeler. ATF vil ha en breddeavdeling og en konkurranseavdeling.

 • Breddeavdelingen vil jobbe med bevegelse for bevegelsens skyld. Målet er trivsel, treningen, det forpliktende fellesskap og de oppvisninger som kommer.
 • Konkurranseavdelingen vil jobbe med trening som mål for å kunne konkurrere og stille til ulike konkurranser og mesterskap. I tillegg vil det bli jobbet med trivsel, sosial tilhørighet og erkjennelse av personlig ansvar for egen og for lagets utvikling.

Fra 1. august 2016 har vi to grene i konkurranseavdelingen: Troppsgymnastikk og Powertumbling. Deltakelse i disse grenene krever at man blir tatt ut.

 

3. Partiene i Troppsgymnastikk.

Vi fortsetter i utgangspunktet med de samme partier som vi har hatt hittil i 2016, med noen endringer og justeringer.

 • Aspirantjenter og -gutter (tidligere minirekrutt) er ikke mer en del av konkurranse-avdelingen. Dette er primært fordi reglene for barneidrett fra NGTF har blitt skjerpet, det er også fordi alle medlemmer i ATF under 11 år skal ha like sjanser til å bli del av konkurranse-avdelingen.
 • Aspirant-partiet for jenter fortsetter med å eksistere og deltakelse krever at man bli tatt ut. For gutter vil det ikke være noen egentlig konkurranse-tropp før man blir junior.
 • De som denne høsten er Aspirant eller Mini-rekrutt blir ikke automatisk overført til konkurransepartiene når de fyller 11 år. Overføring skjer ved opptak.
 • Man kan bli konkurranse-utøver fra det år man fyller 11. Les Aldersbestemmelser i ATF
 • Satsningen på de ulike partier vil være forskjellig. Mer info om dette vil komme på hjemmesiden.

Fra 1. januar 2017 er følgende partier en del av konkurranse-avdelingen:

 • Rekrutt jenter
 • Junior gutter
 • Junior kvinner
 • Senior kvinner

Hvilke aldersgruppe/partier som skal være del av konkurranse-avdelingen kan bli endret etter hvert. Denne endring vil baseres på antall og nivå på utøvere i den aktuelle gruppe. En gruppe må bestå av minst 8 utøvere for å komme i betraktning. Vurderingen foretas av sportslig leder.

 

 

4. Utøveren i Troppsgymnastikk/Powertumbling

 

 • Man kan bli utøver i konkurranseavdelingen fra det år man fyller 11.
 • Har man blitt tatt ut til en gruppe, eksempelvis rekrutt, er man sikret en plass i den gruppe så lenge man er rekrutt. Opprykk til junior-konkurransegruppen skjer ved uttak basert på rette nivå, ambisjon og motivasjon.
 • Det forventes at utøveren deltar på alle treninger, konkurranser og samlinger uansett alder og nivå.
 • Det forventes at utøveren tar aktiv del i HELE treningen. Dette gjelder både oppvarming, teknikk, frittstående og styrke/tøying.
 • Det legges opp til at utøveren skal kunne jobbe selvstendig.
 • Det forventes at utøveren prioriterer gymnastikk over andre idrettsgrener dersom man er en del av konkurranseavdelingen

Det er viktig å pointere at vi legger vekt på å styrke det hele menneske, både fysisk, mentalt og sosialt. Utøvere i konkurranseavdelingen må i tillegg til dette arbeide for å styrke seg selv og troppen som utøver. For å være en konkurransegymnast må man ha disse ambisjonene.

 

Arendals Turnforening skal ha tilbud for alle uansett nivå og ambisjoner. Vi har mange tilbud og vi skal få enda flere tilbud for de som ikke er konkurranseutøvere men som vil drive gymnastikk for bevegelsens og trivselens skyld. 

 

5. Foreldre

Vi er superglade for all den oppmuntring dere gir. Dette gjelder den dere gir til foreningen, men spesielt den dere gir til deres barn i kraft av at de får mulighet til å trene hos oss. Vi håper dere vil tenke over følgende:

 

 • Barn og unge i dag er online hele tiden. De har aldri fred, aldri tid til å være "alene". Det er alltid noen som ser hva de gjør, tar del i hva de gjør og kommenterer på hva de gjør. I hallen prøver vi å lære de noe om selvstendighet, om å falle og selv komme opp å stå igjen. Vi prøver å lære de at hallen og treningen er et friområde fra alt det som bekymrer og plager. Det skal være et sted de kan leke og utvikle seg i et "minisamfunn" der de selv er i sentrum. Det håper vi dere vil hjelpe med.
  Vi ønsker at dere som foreldre kun er foreldre og tilskuere til denne delen av deres barns hverdag.

 

Husk å les igjennom følgende:

 

Hjemmsiden vil i løpet av høsten bli oppdatert med alle dokumenter omkring bredde og konkurranse, herunder også gymnastiske satsninger og prioriteringer.