Styret

Styret jobber aktivt med å tilrettelegge for gode treningsforhold og en levende forening. Styret som ble valgt på generalforsamling 21.03.2018

Petter Johnsen

Styreleder

styreleder@arendalsturnforening.no

 

Anne Bjørkenes Christiansen

Nestleder 

anne.b.christiansen@gmail.com

Hilde Tønnesen
Daglig Leder

dagligleder@arendalsturnforening.no

 

Caroline Grønvik Gullhav
Utdanning, web, profilering

caroline.gronvik@hotmail.com

 

 

Annette Andersen


annan5@online.no

 


Mohammed Ali Chkontana

m.chkontana@gmail.com
 

 

Birgit Byklum Bjerke


birgitbyklumbjerke@gmail.com

 

 

Yngve Stiansen

Materielforvalter

 


Vanja Haltorp

Varamedlem 


vanja.haltorp@gmail.com

 

 

Lin Knutsen

Regnskapsfører
regnskap@arendalsturnforening.no

Møteprotokoller