Trampett

I trampett utfører gymnastene tre akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (omtrent lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverr-aksen/salto og lengdeaksen/skru) og ha progresjon i vanskelighet. Trampett er en ”mini-trampoline” med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander på tykke dynematter.